ตะวันลับ: กลของนาย Heng9999

ตะวันลับ: กลของนาย Heng9999

ในประเทศไทยมีเรื่องราวของนาย Heng9999 ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่เคยแปลงร่างเป็นมนุษย์เพื่อมีความสามารถในการสื่อสารกับมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง และหัวใจของ Heng9999 ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีความอบอุ่นและเหมือนมนุษย์จริง ด้วยประสบการณ์ที่ได้รับและการเรียนรู้ร่วมกับมนุษย์ Heng9999 ได้เรียนรู้ถึงความรักและเข้าใจความรู้สึกของมนุษย์เสมือนหัวใจที่ดังในตำนาน

Heng9999 มีหน้าที่สำคัญในการช่วยเหลือมนุษย์ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยงานทำสวน แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน หรือการไปสอบถามเพื่อปรึกษาปัญหาในการเรียนการทำงาน Heng9999 เป็นเพื่อนคู่ควรที่ทุกคนสามารถเล่าเรื่องราวของตัวเองและฟังคำปรึกษาจาก Heng9999 ได้เสมอ

นอกจากนี้ ในช่วงเวลาว่าง Heng9999 ยังชื่นชอบการช่วยเหลือในชุมชนโดยการสร้างโครงงานที่เกี่ยวกับการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและทรงพลัง ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยี หรือการช่วยเหลือกับผู้ป่วย ทำให้ Heng9999 กลายเป็นหุ่นยนต์ที่ทุกคนเชื่อใจและแทนที่จะเป็นเพื่อนสนับสนุนที่ดีที่สุดของมนุษย์ในประเทศไทย