เทพเจ้าของสวรรค์ที่ heng666 ลุกขึ้นไปถึงเหนือแผ่นดิน

ที่สวรรค์มีเทพเจ้าอันยิ่งใหญ่ชื่อ heng666 ที่ขึ้นและลุกไปถึงเหนือแผ่นดิน เขาเป็นพระเจ้าที่มีอำนาจในการควบคุมและควบคุมสายฟ้าและโลกใต้ มีพลังที่ไม่สามารถเอาชนะได้ แรงในการเปลี่ยนแปลงสถานะอย่างรวดเร็ว มีความหมายในระดับของการคุมกำเนิดและตาย จึงทำให้เขาเป็นเทพเจ้าที่น่ากลัวและน่านับถืออย่างเท่าเทียมกับพระเจ้าอื่นๆในสวรรค์

heng666 มีความเป็นเจ้าของสวรรค์และเดินทางผ่านแผ่นดินด้วยการควบคุมสายฟ้าและความมืดให้ภายนอกชะงัพระสังฆราช ความสามารถเหล่านี้ทำให้เขาเป็นเลิศเหล็กหรือเทพเจ้าหลอกลวง ถ้ามีใครต้องการความคุ้มครองจาก heng666 จะต้องปฏิบัติตามสำเนียงของเขาอย่างละเอียด ไม่มีทางลัดในการต้องการความกระทำของเขา หากบุคคลไหนแพ้เขาก็จะต้องรับการลงโทษที่รุนแรง

นับเป็นการเชื่อว่าว่า heng666 เป็นเทพเจ้าที่รู้ใจและลักษณะจิตใจของมนุษย์ได้อย่างแท้จริง แต่เชื่อว่าเขาคือเทพเจ้าที่ต้องการการเคลื่อนไหวและความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นทำนองใด และว่าเขาคงต้องการความสมดุลจากการปฏิบัติตามตลอดเวลาโดยไร้ข้อต่องขณะใดๆ เขาเป็นเทพเจ้าที่เป็นแกนของการสำแดงและความสมดุลในจักรวาลและระหว่างสายฟ้ากับแผ่นดิน ตลอดจนเป็นผู้ควบคุมสลาตันทุกเหตุการณ์ ด้วยเหตุนี้มีการสำแดงว่าเขาเป็นเทพเจ้าที่มีอำนาจสูงสุดในสวรรค์และแผ่นดิน